Vymezení pojmů

SEO správou se rozumí taková komplexní služba, která je poskytována dlouhodobě a kombinuje v sobě zejména tyto prvky odborných prací a SEO služeb. Viz. činnosti uvedené níže.

SEO službami se rozumí jednotlivé služby SEO (Search Engine Optimization, Optimalizace internetových stránek pro internetové vyhledávače při tzv. fulltextovém vyhledávání) a jiné služby internetového marketingu poskytované poskytovatelem.

Analýzou klíčových slov se rozumí služba poskytovatele spočívající ve vytvoření písemného seznamu klíčových slov, která souvisejí s podnikem a/nebo podnikatelskými aktivitami objednatele, jejich synonym a kombinací za účelem jejich pozdějšího využití v rámci textů či jiných obsahových prvků internetových stránek objednatele.

Budováním zpětných odkazů se rozumí služba poskytovatele spočívající v umisťování hypertextových odkazů (směřujících na internetové stránky objednatele) na internetové stránky třetích osob.

Copywritingem se rozumí služba poskytovatele spočívající ve vytváření či úpravě (copyediting) textů určených zejména pro použití na internetových stránkách objednatele a sloužících zejména k propagaci podniku, služeb, produktů či osoby objednatele.

SEO auditem se rozumí služba poskytovatele spočívající ve vytvoření písemné zprávy pro objednatele hodnotící internetové stránky objednatele a jejich hlavní nedostatky z pohledu funkcionality nejrozšířenějších internetových vyhledávačů a obsahující návrhy a podněty ke zlepšení internetových stránek objednatele v tomto ohledu.

SEO analýzou se rozumí služba poskytovatele spočívající ve vytvoření písemné zprávy pro objednatele hodnotící internetové stránky objednatele (jejich obsah, strukturu) z pohledu nejdůležitějších nedostatků v optimalizaci těchto internetových stránek ve vztahu k funkcionalitě nejrozšířenějších internetových vyhledávačů a hodnotící další faktory související s podnikáním objednatele a dále obsahující návrhy a podněty ke zlepšení internetových stránek objednatele v tomto ohledu a k odstranění zjištěných nedostatků.

Registrací do hlavních katalogů se rozumí služba poskytovatele spočívající v zajištění registrace internetových stránek objednatele (umístění hypertextových odkazů směřujících na internetové stránky objednatele) do nejvýznamnějších internetových katalogů (třetích osob).

Vytvářením PR článků se rozumí služba poskytovatele spočívající ve vytváření textů určených zejména k propagaci podniku, služeb, produktů či osoby objednatele a jejich umisťování na internetové stránky třetích osob.

Marketingem na sociálních sítích se rozumí služba poskytovatele spočívající v kládání příspěvků a hypertextových odkazů na sociální sítě Facebook, Twitter nebo Google. Stejně tak se může jedna o tzv. PPC kampaně v síti Facebook nebo Linkedin.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!